ŞİRKETİMİZ

Şirket Profili
 
1979 yılında Demirbilek Group adıyla lojistik, petrol ve ticaret sektörlerine giriş yaptı. Merkezi Hatay'da kurulan firmamız Demirbilek  Group ünvanıyla kalite çıtasını yükseltmeye devam etti.
 
Gelişmelere paralel olarak kendini yenileyen firmamız ülkemizin bir çok ilinde okul, lojman, idare binası, yemekhane, mutfak, restarosyon ve onarım sektöründe başarılı işlere imzasını attı.
 
Firmamız geçmişten gelen bilgi birikimi ve tecrübesiyle alanında yüklü projeleri hayata geçirdi.
 
Misyonumuz
 
Her firma gibi Demirbilek'in da amacı büyümektir. Demirbilek büyümeyi bir denge içinde ve her şeyden evvel güvenilirliğini koruyarak sürdürecektir.
 
Kalite Politikamız
 
Ulusal alanda tüm ekonomik ve teknolojik gelişmeleri takip ederek en yeni yönetim , üretim ve hizmet tekniklerini şirketimiz bünyesine adapte ederek hizmet ve üretimin kalitesini yükseltmek, tüm personelinde yüksek kalite bilincini yaratmak, eğitimlerle  bilgi ve becerileriniartırmak , takım çalışması prensibini benimsetmek ve böylece sürekli gelişim faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak,şirketimizdekurulan kalite yönetim sisteminin etkili olarak uygulanmasını ve sürekli gelişimi sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmak,Yukarıda belirtilen prensipler çerçevesinde ; çalışanların mutluluğu , müşterilerin  memnuniyeti , şirketin lider kılınması , sosyal çevreye duyarlı olarak kaliteli üretim ve hizmet sağlanması şirket kalite politikamızın esasını oluşturmaktadır.
 
Çevre Politikamız
 
Tüm personelimiz ve alt yüklenicilerimiz için gerekli eğitim olanaklarını sunarak , sisteme bilinçli  katılımlarını sağlamak,Projeleri gerçekleştirilen ; doğal kaynakları korumak , atık miktarlarını en aza indirmek , toprak, hava, su kirlenmesini önlemek ve geri kazanımıartırmak için gerekli tedbirleri almaya çalışmak,kullanılacak malzeme ve uygulanacak teknoloji seçiminde , en güvenli ve çevre ile en uyumluolanı kullanmaya çalışmak.
 
Demirbilek Group İSG Politikası
 
Kuruluşumuz, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yasal zorunluluk olarak değil faaliyetlerinin ana başlıklarından biri olarak görmekte ve gerekli tedbirlerin alındığı durumda tüm iş kazası ve meslek hastalıklarının engellenebileceğine inanmaktadır.
 
Bu kapsamda, faaliyetlerimiz esnasında mevzuat yükümlülüklerini yerine getirmenin yanı sıra, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamını yaratmak, çalışanlarının sağlık ve güvenlik farkındalığını geliştirmek için sürekli eğitim modelini uygulamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için çalışmalar yapmak için azami çabayı göstermeyi taahhüd ederiz.
 
Projelerimizde çalışan personellerimiz, alt yüklenicilerimiz ve tedarikçi firmalar ile stajyerler ve işyerlerimizi ziyaret eden misafirlerimizi sağlık ve güvenlik açısından korumak firmamızın sorumluluğundadır. 
 
Ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amacı güden kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek tedbirlerin alınması ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının tüm çalışanların katılımıyla sağlanması birincil hedefimizdir. 
 
İş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli iyileştirerek pozitif iş sağlığı ve güvenliği kültürünün sürdürülebilirliğini sağlamak başlıca amacımızdır.

UYGUN FİYAT GARANTİSİ

Her türlü ihracatta veya ithalatta en uygun fiyat garantisi.

KALİTE KONTROL

Ticareti yapılacak malzemenin kalite kontrolü alanında uzman ekibimizle titizlikle yapılır.

KUSURSUZ GÜMRÜKLEME

Kalite kontrolü yapılan malzemelerin sorunsuz bir şekilde gümrükleme işlemi de yapılmaktadır.

MİSYONUMUZ

Demirbilek Groupu olarak, yurtiçi ve yurtdışı rekabet edebilirlik anlayışından yola çıkıp faaliyet gösterdiğimiz her sektörde en mükemmelini yakalamak, Group olarak teknolojik gelişmeleri yakından izleyip, uygulamak, çalışanına ve müşterilerine ve kaliteye vermiş olduğu önemin ve taahhüdün gereği olarak, başarı ve istikrarı yakalayıp, her faaliyet sektörümüzde mükemmeliyete ulaşmak.